Vrádište - kríž (1910) pred kostolom

Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1910. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu na zadnej strane ho dali postaviť Pavel Novák s manželkou Máriou, rod Vašečka. Nad reliéfom Bolestnej Panny Márie je vyrytý nápis POCHVÁLEN BUĎ JEŽIŠ KRISTUS. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu v tvare Štábla. Hodonín. Je zaujímavé, že kríž pred kostolom a pred cintorínom z toho istého roka majú rovnakú architektonickú výstavbu napriek tomu, že sú od rôznych výrobcov.

 

Križ tento

na

čest a chválu Božiu

vystavit dali

PAVEL NOVÁK

a jeho manželka

MARIA rodena

VAŠEČKA

roku 1910.

Vrádište - lurdská jaskyňa
Vrádište - sv. Ján Nepomucký
Vrádište - Božia muka pod vinohradmi
Vrádište - evanjelická zvonica
Vrádište - misijný kríž
Vrádište - kríž (1995, 2010) na cintoríne
Vrádište - kríž (1910) pred cintorínom
Kamerové systémy