Vrádište - kríž (1910) pred cintorínom

Pred cintorínom v obci je kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dali postaviť Ján Šebesta s manželkou Annou. Výrobca kríža je signovaný na nosnom kubuse v tvare Fr. Růžica – Bzenec. Je zaujímavé, že kríž pred cintorínom a pred kostolom z toho istého roka majú rovnakú architektonickú výstavbu napriek tomu, že sú od rôznych výrobcov.

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                     (JZAIÁŠ 53. IV.

 

VENOVALI MANŽELIA

JÁN A ANNA

ŠEBESTA

ROKU 1910.

Vrádište - lurdská jaskyňa
Vrádište - sv. Ján Nepomucký
Vrádište - Božia muka pod vinohradmi
Vrádište - evanjelická zvonica
Vrádište - misijný kríž
Vrádište - kríž (1995, 2010) na cintoríne
Vrádište - kríž (1910) pred kostolom

Kamerové systémy