Kamenný kríž pred kostolom vo Vlčkovanoch dala podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť 20. novembra 1939 miestna Jednota Orla (Telovýchovná jednota Orol, katolícky spolok). Podľa obecnej kroniky ho postavili z peňazí spolku v roku 1938 namiesto staršieho dreveného kríža z roku 1873.

 

O vy všetci, ktorí
okolo chodíte,
uvažujte, rozjímajte je li bolest
ako bolasť moja. Ukrižovaný
Ježišu smiluj sa nad nami!
ku cti a chvale Božej dala postavit
tento kríž Jednota Orla
vo Vlčkovanoch. 20/XI. 1939.

Kronika obce (str. 41, pdf), in: dubovce.sk

Kamerové systémy