Vlčkovany - kríž (1939) pred kostolom

Kamenný kríž pred kostolom vo Vlčkovanoch dala podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť 20. novembra 1939 miestna Jednota Orla (Telovýchovná jednota Orol, katolícky spolok). Podľa obecnej kroniky ho postavili z peňazí spolku v roku 1938 namiesto staršieho dreveného kríža z roku 1873.

 

O vy všetci, ktorí
okolo chodíte,
uvažujte, rozjímajte je li bolest
ako bolasť moja. Ukrižovaný
Ježišu smiluj sa nad nami!
ku cti a chvale Božej dala postavit
tento kríž Jednota Orla
vo Vlčkovanoch. 20/XI. 1939.

Kronika obce (str. 41, pdf), in: dubovce.sk

Vidovany - kaplnka sv. Urbana
Vidovany - kríž na cintoríne
Vlčkovany - lurdská jaskyňa
Vidovany - lurdská jaskyňa
Vlčkovany - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Vlčkovany - drevený kríž vo vinohradoch
Vidovany - kríž (1930) v chotári
Vlčkovany - kríž (1928) na cintoríne
Vidovany - kríž (1922) pred kostolom
Vlčkovany - kríž (1909) v obci
Kamerové systémy