V roku 1858 dala obec postaviť liatinový kríž na kraji obce pri ceste do Radošoviec. Kríž nebol opatrený žiadnou fundáciou. Pravdepodobne nebol dobre osadený a už v roku 1862 ho vyvrátila víchrica tak, že sa rozlomil v železnej aj murovanej časti. Anton Sugho, obyvateľ obce, rodák z Holíča, v ťažkej nemoci krátko pred smrťou venoval prostriedky na jeho opravu. Kríž bol obnovený v mohutnejšej podobe. V doobedňajších hodinách 19. decembra 1862 po svätej omši sa od radošovského kostola vydal sprievod cirkevníkov k obnovenému krížu. Spevácky zbor v procesii viedol učiteľ A. Matulay. Kríž požehnal šaštínsky dekan a radošovský farár Rudolf Krigovský, ktorý mal slávnostný príhovor. Nasledovali modlitby a požehnanie prítomných. Po štyroch hodinách sa slávnosť ukončila návratom ku kostolu.

Vestník Cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 43/1862, str. 8

JOZEF CHRENKA ml.: Kríž pred kaplnkou vo Vieske

Liatinový kríž stál o niekoľko metrov ďalej pri zákrute na obecnom pozemku. Kríž má kovanú ohrádku, na ktorú spadla z blízkej lipy Hynula Poláková, napichla sa a zomrela. Po zámere vybudovať v týchto miestach pohostinstvo sa rozhodli premiestniť ho bližšie ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske. Pri príležitosti 50. výročia posviacky kaplnky v roku 2014 kríž zrenovoval Jozef Chrenka ml.

Kamerové systémy