Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom

V roku 1858 dala obec postaviť liatinový kríž na kraji obce pri ceste do Radošoviec. Kríž nebol opatrený žiadnou fundáciou. Pravdepodobne nebol dobre osadený a už v roku 1862 ho vyvrátila víchrica tak, že sa rozlomil v železnej aj murovanej časti. Anton Sugho, obyvateľ obce, rodák z Holíča, v ťažkej nemoci krátko pred smrťou venoval prostriedky na jeho opravu. Kríž bol obnovený v mohutnejšej podobe. V doobedňajších hodinách 19. decembra 1862 po svätej omši sa od radošovského kostola vydal sprievod cirkevníkov k obnovenému krížu. Spevácky zbor v procesii viedol učiteľ A. Matulay. Kríž požehnal šaštínsky dekan a radošovský farár Rudolf Krigovský, ktorý mal slávnostný príhovor. Nasledovali modlitby a požehnanie prítomných. Po štyroch hodinách sa slávnosť ukončila návratom ku kostolu.

Vestník Cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 43/1862, str. 8

JOZEF CHRENKA ml.: Kríž pred kaplnkou vo Vieske

Liatinový kríž stál o niekoľko metrov ďalej pri zákrute na obecnom pozemku. Kríž má kovanú ohrádku, na ktorú spadla z blízkej lipy Hynula Poláková, napichla sa a zomrela. Po zámere vybudovať v týchto miestach pohostinstvo sa rozhodli premiestniť ho bližšie ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske. Pri príležitosti 50. výročia posviacky kaplnky v roku 2014 kríž zrenovoval Jozef Chrenka ml.

Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamerové systémy