Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne

Napísal: Jozef Chrenka ml.

 

Pôvodný kríž na cintoríne bol v havarijnom stave, preto na naliehanie Emerencie Chrenkovej vyrobil v roku 1996 nový drevený kríž Jozef Chudík, tesár z Radošoviec. Pre zlý stav bol tento kríž 19. augusta 2019 spílený. Nový kríž zhotovil stolár Ivan Vavra z Radošoviec a korpus Krista obnovil Stanislav Drúžek z Viesky. Nový kríž bol požehnaný vo sviatok Povýšenia Svätého kríža, 14. septembra 2019 po svätej omši.
Fotografie z poslednej obnovy poskytol autor článku.

Kamerové systémy