Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne

Napísal: Jozef Chrenka ml.

 

Pôvodný kríž na cintoríne bol v havarijnom stave, preto na naliehanie Emerencie Chrenkovej vyrobil v roku 1996 nový drevený kríž Jozef Chudík, tesár z Radošoviec. Pre zlý stav bol tento kríž 19. augusta 2019 spílený. Nový kríž zhotovil stolár Ivan Vavra z Radošoviec a korpus Krista obnovil Stanislav Drúžek z Viesky. Nový kríž bol požehnaný vo sviatok Povýšenia Svätého kríža, 14. septembra 2019 po svätej omši.
Fotografie z poslednej obnovy poskytol autor článku.

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy