Vieska - kríž na Kalvárii

Napísal: Jozef Chrenka ml.

 

Kríž dali postaviť Jozef Mikuš s manželkou Rozáliou. Manželia znášali v živote svoj kríž tým, že nemohli mať deti. Pre Rozáliu, rod. Mikulovú, to bolo o to ťažšie, lebo pochádzala z početného a nábožného rodu Husárov, ktorých celá rodina bola zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Rozália bola sestra môjho prastarého otca Jána Mikulu-Husára. Na znak vernosti Bohu postavili tento kríž za dedinou smerom ku kaplnke sv. Víta, pri nebezpečnej hlbokej ceste, kde sa hospodárovi Mrázkovi splašili kravy a on sa tu zabil. O kríž sa dlhé roky starali sestry Emerencia Chrenková a Mária Flajžíková, rodené Zajíčkové, z rodu Husárov. Po zámere miestneho roľníckeho družstva urobiť v blízkosti kríža skladisko hnoja sa môj otec Jozef Chrenka st. spolu s niektorými obyvateľmi Viesky rozhodli v roku 1988 premiestniť kríž na dôstojné miesto vedľa kaplnky Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske a odtiaľ bol znova premiestnený v roku 2017 do priestoru Kalvárie.

 

Na pamiatku venovali

manželia

Jozef a Rozalia

MIKUŠ

1918.

 

BOH TAK MILOVAL SVET

ŽE OBETOVAL

SVOJHO JEDINÉHO SYNA

ABY NÁS SVOJOU

KRVOU VYKÚPIL

 

Pozn.: Zakladateľský nápis je vytesaný na zadnej strane kríža, na mape sme označili miesto, kde ho zakladatelia dali pôvodne v roku 1918 postaviť.

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy