Za obcou pri ceste do Oreského je kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dali postaviť Štefan Blaha s manželkou Máriou. Kríž nie je signovaný, ale predovšetkým podľa tvaru pylónu ho možno autorsky prisúdiť Františkovi Růžicovi zo Bzenca. Súčasný farebný náter nadobudol medzi rokmi 2005 až 2008, v pôvodnejšej úprave bol biely.

 

O, VY VŠETCI

KTORÍ OKOLO IDETE,

POZORUJTE

A ROZVAŽUJTE:

ČÍ JE BOLASŤ,

JAKO BOLASŤ MOJA?

           (PLÁČ. JER. 1, 12.)

 

VENOVALI MANŽELIA

ŠTEFAN MARIA

BLAHA

ROKU 1910.

Kamerové systémy