Vieska - kríž (1910) za obcou

Za obcou pri ceste do Oreského je kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dali postaviť Štefan Blaha s manželkou Máriou. Kríž nie je signovaný, ale predovšetkým podľa tvaru pylónu ho možno autorsky prisúdiť Františkovi Růžicovi zo Bzenca. Súčasný farebný náter nadobudol medzi rokmi 2005 až 2008, v pôvodnejšej úprave bol biely.

 

O, VY VŠETCI

KTORÍ OKOLO IDETE,

POZORUJTE

A ROZVAŽUJTE:

ČÍ JE BOLASŤ,

JAKO BOLASŤ MOJA?

           (PLÁČ. JER. 1, 12.)

 

VENOVALI MANŽELIA

ŠTEFAN MARIA

BLAHA

ROKU 1910.

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy