Vidovany - kríž (1922) pred kostolom

Pred kostolom vo Vidovanoch je štíhly kamenný kríž z roku 1922. Podľa zakladateľského nápisu na zadnej strane kríž bol venovaný Pavlovi Slobodovi a jeho synovi Františkovi, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Kríž dali postaviť ich príbuzní. Na kríži je signatúra výrobcu (Brat-. Tesar. Chropov.).

 

Pozri človek či je väčšej
bolasti ako bolasť
moja

 

Na čest a chválu
Božiu nechala
vystavit rodina
Sloboda.
Na pamiatku
vo svetovej vojne
padnutych. Pavla
a jeho syna
Františka
Sloboda
1922.

Vidovany - kaplnka sv. Urbana
Vidovany - kríž na cintoríne
Vlčkovany - lurdská jaskyňa
Vidovany - lurdská jaskyňa
Vlčkovany - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Vlčkovany - drevený kríž vo vinohradoch
Vlčkovany - kríž (1939) pred kostolom
Vidovany - kríž (1930) v chotári
Vlčkovany - kríž (1928) na cintoríne
Vlčkovany - kríž (1909) v obci
Kamerové systémy