Unín - liatinový kríž v chotári

Za kaplnkou sv. Urbana na poľnej ceste do Koválova je pod stromami liatinový kríž na kamennom podstavci. Na mape bol zaznamenaný až v polovici minulého storočia. Podľa M. Hoferku ho nechala zhotoviť rodina Straková.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007 str. 7

Kamerové systémy