Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Podľa máp bol prícestný kríž na pomedzí s radimovským chotárom zaznačený už v 2. polovici 18. storočia. Obnovy kríža na tomto mieste sa zrealizovali v rokoch 1904 a 1913. Z vďaky za oslobodenie alebo záchranu v dobe 2. svetovej vojny bol na jeho mieste postavený nový kríž v roku 1946. Posvätený bol 7. apríla, v najbližšiu nedeľu pred výročím oslobodenia obcí Unín a Radimov.
V roku 2021 bol opatrený novou zakladateľskou tabuľou, podľa ktorej ho dali postaviť rodiny Vicencová a Pavlačková z Unína. Predchádzajúca tabuľa bola dlhodobo rozbitá, nepoznáme jej presné znenie.

 

Buď pozdravený svätý kríž.
Postaven(ý z vďa)čnosti
za............................ou
…..............................Unín.
Venu...........................o výročia

….....................enec
a A................ Pavlačková
(z U)nína.

Buď pozdravený Svätý kríž
postavený z vďačnosti
k oslave 1. výročia
oslobodenia obce venujú
r. VICENCOVÁ
r. PAVLAČKOVÁ z Unína

7.4.1946          ren. 2021

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8&

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách

Kamerové systémy