Podľa máp bol prícestný kríž na pomedzí s radimovským chotárom zaznačený už v 2. polovici 18. storočia. Obnovy kríža na tomto mieste sa zrealizovali v rokoch 1904 a 1913. Z vďaky za oslobodenie alebo záchranu v dobe 2. svetovej vojny bol na jeho mieste postavený nový kríž v roku 1946. Posvätený bol 7. apríla, v najbližšiu nedeľu pred výročím oslobodenia obcí Unín a Radimov.
V roku 2021 bol opatrený novou zakladateľskou tabuľou, podľa ktorej ho dali postaviť rodiny Vicencová a Pavlačková z Unína. Predchádzajúca tabuľa bola dlhodobo rozbitá, nepoznáme jej presné znenie.

 

Buď pozdravený svätý kríž.
Postaven(ý z vďa)čnosti
za............................ou
…..............................Unín.
Venu...........................o výročia

….....................enec
a A................ Pavlačková
(z U)nína.

Buď pozdravený Svätý kríž
postavený z vďačnosti
k oslave 1. výročia
oslobodenia obce venujú
r. VICENCOVÁ
r. PAVLAČKOVÁ z Unína

7.4.1946          ren. 2021

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8&

Kamerové systémy