Unín - kríž pri kostole

Pri kostole sv. Martina v areáli cintorína je masívny kamenný kríž bez sprievodných nápisov. V roku 2017 ho zrenovoval Martin Horinka. M. Hoferka o kríži uviedol, že existoval už koncom 19. storočia.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5

Kamerové systémy