Hlboko v poli za družstvom pri už nejestvujúcej poľnej ceste do Petrovej Vsi bol postavený kamenný kríž na pamäť nešťastnej udalosti. Krátko po ukončení vojnových udalostí tu 5. júna 1945 pilot sovietskeho lietadla podvozkom zachytil a usmrtil 14-ročnú Rozáliu Žilinkovú. Kríž, ktorý jej dali postaviť rodičia, je dnes čiastočne poškodený, ale zachoval sa na ňom fotomedailón dievčaťa. Meno R. Žilinkovej spomína i pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce.

 

TU PRI PRÁCI

TRAGICKY ZOMRELA

USMRTENÁ LIETEDLOM

DŇA 5. 6. 1945

NAŠA MILÁ DCERUŠKA

ROZÁLIA ŽILINKOVÁ

V 14 R. VEKU SVOJHO

BRATIA A SESTRY BEDLITE

A BUĎTE PRIPRAVENÝ,

LEBO NEVIETE DŇA

ANI HODINY.

Kamerové systémy