Unín - kríž (po 1945) v chotári

Hlboko v poli za družstvom pri už nejestvujúcej poľnej ceste do Petrovej Vsi bol postavený kamenný kríž na pamäť nešťastnej udalosti. Krátko po ukončení vojnových udalostí tu 5. júna 1945 pilot sovietskeho lietadla podvozkom zachytil a usmrtil 14-ročnú Rozáliu Žilinkovú. Kríž, ktorý jej dali postaviť rodičia, je dnes čiastočne poškodený, ale zachoval sa na ňom fotomedailón dievčaťa. Meno R. Žilinkovej spomína i pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce.

 

TU PRI PRÁCI

TRAGICKY ZOMRELA

USMRTENÁ LIETEDLOM

DŇA 5. 6. 1945

NAŠA MILÁ DCERUŠKA

ROZÁLIA ŽILINKOVÁ

V 14 R. VEKU SVOJHO

BRATIA A SESTRY BEDLITE

A BUĎTE PRIPRAVENÝ,

LEBO NEVIETE DŇA

ANI HODINY.

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Kamerové systémy