Unín - kríž na Zámčisku

Na akropole Zámčiska stával starobylý schátraný drevený kríž. V poslednej dobe svojej existencie do konca roka 2021 už bol len opretý o strom, potom sa stratil. Kríž s drobnou rezbárskou výzdobou a trojlalokovitým ukončením ramien mal v dolnej časti vytesaný letopočet vzniku 1892. V minulosti býval vyšší, ale aspoň raz odhnila jeho spodná časť.
Na podnet Tatiany Ratuskej bola v roku 2022 vyrobená replika kríža. Podľa fotografií ho z dubového dreva zhotovil tesár Miroslav Ustaník z Pucova na Orave. Náklad 1300 € na jeho výrobu sa uhradil zo zbierky obyvateľov Unína, na ktorú prispela iniciátorka nového kríža väčšou sumou. Za pomoci samosprávy a hasičov z Unína bol nový kríž na Zámčisku osadený a posvätený 20. mája 2023. Posviacku vykonal správca farnosti Tibor Tasáry. Výrobu a osadenie kríža pripravil organizačný výbor v zložení T. Ratuská, Ľubica Andelová a Martin Hoferka. Kríž bol pripravený už v závere roka 2022, ale jeho vztýčenie sa odložilo na vhodnejšie ročné obdobie.
Po roku 1998 bol v susedstve kríža na Zámčisku osadený útlejší drevený kríž na železnej vzpere.

Fotogaléria: Osadenie repliky kríža na Zámčisku, 22. 5. 2023, in: unin.sk

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Kamerové systémy