Na akropole Zámčiska stával starobylý schátraný drevený kríž. V poslednej dobe svojej existencie do konca roka 2021 už bol len opretý o strom, potom sa stratil. Kríž s drobnou rezbárskou výzdobou a trojlalokovitým ukončením ramien mal v dolnej časti vytesaný letopočet vzniku 1892. V minulosti býval vyšší, ale aspoň raz odhnila jeho spodná časť.
Na podnet Tatiany Ratuskej bola v roku 2022 vyrobená replika kríža. Podľa fotografií ho z dubového dreva zhotovil tesár Miroslav Ustaník z Pucova na Orave. Náklad 1300 € na jeho výrobu sa uhradil zo zbierky obyvateľov Unína, na ktorú prispela iniciátorka nového kríža väčšou sumou. Za pomoci samosprávy a hasičov z Unína bol nový kríž na Zámčisku osadený a posvätený 20. mája 2023. Posviacku vykonal správca farnosti Tibor Tasáry. Výrobu a osadenie kríža pripravil organizačný výbor v zložení T. Ratuská, Ľubica Andelová a Martin Hoferka. Kríž bol pripravený už v závere roka 2022, ale jeho vztýčenie sa odložilo na vhodnejšie ročné obdobie.
Po roku 1998 bol v susedstve kríža na Zámčisku osadený útlejší drevený kríž na železnej vzpere.

Fotogaléria: Osadenie repliky kríža na Zámčisku, 22. 5. 2023, in: unin.sk

Kamerové systémy