Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni

V háji pri horárni stával jednoduchý drevený kríž z roku 1993. Letopočet mal vyrytý do nohy kríža. V roku 2015 bol nahradený masívnejším dreveným krížom s novým korpusom Krista. Nový kríž dal postaviť Štefan Rehák za pomoci priateľov Mariána Oberhausera a Petra Kolíka. Sošku Krista venovala Mária Tokošová. Š. Rehák dal kríž postaviť ako spomienku na detstvo, ktoré v horárni prežil. Kríž pri horárni je však na mape zaznamenaný už v období medzivojnovej ČSR.

 

J. Palkovič: Nová dominanta lesa pri "jágarni", in: Unínske noviny 2/2015, str. 10

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy