Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni

V háji pri horárni stával jednoduchý drevený kríž z roku 1993. Letopočet mal vyrytý do nohy kríža. V roku 2015 bol nahradený masívnejším dreveným krížom s novým korpusom Krista. Nový kríž dal postaviť Štefan Rehák za pomoci priateľov Mariána Oberhausera a Petra Kolíka. Sošku Krista venovala Mária Tokošová. Š. Rehák dal kríž postaviť ako spomienku na detstvo, ktoré v horárni prežil. Kríž pri horárni je však na mape zaznamenaný už v období medzivojnovej ČSR.

 

J. Palkovič: Nová dominanta lesa pri "jágarni", in: Unínske noviny 2/2015, str. 10

Kamerové systémy