Na okraji obce pri ceste do Petrovej Vsi je drevený kríž z roku 1982. Letopočet je vytesaný do nohy kríža. Ešte donedávna takmer úplne zakrytý prerastenými tujami. Na jeho mieste stával aj starší kríž, ktorý sa spomína v roku 1922.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7

Kamerové systémy