Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách

V roku 1818 navštívil unínske okolie cisár Ferdinand. Na jeho počesť obyvatelia Unína postavili drevený kríž na mieste, kde sa cisár zastavil a okolo kríža vysadili lipky. Ešte v roku 1934 ich bolo 21, dnes sú len 2, zvyšok je už mladý nálet. Pre cisársku návštevu bol na mieste vybudovaný Vyhliadkový pavilón Ferdinanda a Márie Anny. Počas vojenských manévrov v roku 1902 tu vybudovali pozorovaciu vežu 60 metrov vysokú a počas rokov 2013-2014 turistickú rozhľadňu. Dnes sa tu okrem rozhľadne nachádza drevený kríž z roku 1970 s vytesaným letopočtom na nohe kríža. Samotnej lokalite sa začalo hovoriť U Lipek, alebo aj U Unínskych lipek, keďže ju bolo treba rozlíšiť od lokality U Radimovských lipek.

 

Ingrid Sochorová: Rozhľadňa nad Unínom bude novou atrakciou Záhoria, (10. 11. 2012), in: sme.sk;
Infopanel lokality (2013)

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy