Unín - kríž (1938) v chotári

V chotári obce povedľa cesty do vinohradov stojí kamenný kríž, ktorý podľa nápisu na podstavci dali postaviť Štefan a Mária Hoferkovi. Kríž bol začiatkom roka 2012 nanovo postavený, pričom si zachoval svoj pôvodný tvar. Novou časťou je len samotný kríž nad železnou svorkou.

Kríž bol začiatkom storočia obrastený orgovánom, ktorý ho ukrýval. Ešte v roku 2003 bol na jeho vrchole pripevnený železnými svorkami liatinový kríž. V máji 2008 však už bol kríž zničený, o čo sa zaslúžili pravdepodobne zberači kovov. Na drobnej mramorovej tabuľke, ktorá bola niekedy dodatočne na kríž osadená, je letopočet 1938. Nevedno, či sa vzťahuje k postaveniu alebo rekonštrukcii kríža. Kríž na tomto mieste bol zaznamenaný už počas prvého vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a je zakreslený aj na mapách z novších období. Pravdepodobne jestvoval nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

Ukřižovaný Ježiši

smiluj se nad námi!

Ku cti a chvále Boží

Věnovali

ŠTEFAN a MARIA

HOFERKOVI

Kamerové systémy