Unín - kríž (1938) v chotári

V chotári obce povedľa cesty do vinohradov stojí kamenný kríž, ktorý podľa nápisu na podstavci dali postaviť Štefan a Mária Hoferkovi. Kríž bol začiatkom roka 2012 nanovo postavený, pričom si zachoval svoj pôvodný tvar. Novou časťou je len samotný kríž nad železnou svorkou.

Kríž bol začiatkom storočia obrastený orgovánom, ktorý ho ukrýval. Ešte v roku 2003 bol na jeho vrchole pripevnený železnými svorkami liatinový kríž. V máji 2008 však už bol kríž zničený, o čo sa zaslúžili pravdepodobne zberači kovov. Na drobnej mramorovej tabuľke, ktorá bola niekedy dodatočne na kríž osadená, je letopočet 1938. Nevedno, či sa vzťahuje k postaveniu alebo rekonštrukcii kríža. Kríž na tomto mieste bol zaznamenaný už počas prvého vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a je zakreslený aj na mapách z novších období. Pravdepodobne jestvoval nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

Ukřižovaný Ježiši

smiluj se nad námi!

Ku cti a chvále Boží

Věnovali

ŠTEFAN a MARIA

HOFERKOVI

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy