Za obcou nad úvozovou cestou ku kaplnke Panny Márie je kamenný kríž bez nápisov. Nápisy na ňom sa do dnešných čias už nezachovali. V roku 2003 bol na kríži zvyšok tabuľky z čierneho skla, na ktorej bol len letopočet 1923. Kríž je od kamenára F. Tesara z Chropova, ktorý je signovaný na bočnej strane. Kríž mal postaviť Jozef Albrechta s manželkou v roku 1923, ale hovorí sa, že ho dal začiatkom 20. storočia obnoviť Albrecht Bajan.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7

Kamerové systémy