Unín - kríž (1923) za obcou

Za obcou nad úvozovou cestou ku kaplnke Panny Márie je kamenný kríž bez nápisov. Nápisy na ňom sa do dnešných čias už nezachovali. V roku 2003 bol na kríži zvyšok tabuľky z čierneho skla, na ktorej bol len letopočet 1923. Kríž je od kamenára F. Tesara z Chropova, ktorý je signovaný na bočnej strane. Kríž mal postaviť Jozef Albrechta s manželkou v roku 1923, ale hovorí sa, že ho dal začiatkom 20. storočia obnoviť Albrecht Bajan.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy