V chotári obce pri ceste do Štefanova je kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dala postaviť rodina Michaláčová. Kríž je signovaný moravským kamenárom v tvare F. Růžica – Bzenec, MORAVA. Kríž bol postavený na mieste staršieho. Základinu pre jeho udržiavanie zložila Katarína Michaláčová v roku 1912.

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL,

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                            (JZAIÁŠ 53. IV.)

 

NA PAMIATKU VENOVALI

FAMÍLIA

MICHALAČ

ROKU 1910.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 6

Kamerové systémy