Unín - kríž (1910) v chotári

V chotári obce pri ceste do Štefanova je kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dala postaviť rodina Michaláčová. Kríž je signovaný moravským kamenárom v tvare F. Růžica – Bzenec, MORAVA. Kríž bol postavený na mieste staršieho. Základinu pre jeho udržiavanie zložila Katarína Michaláčová v roku 1912.

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL,

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                            (JZAIÁŠ 53. IV.)

 

NA PAMIATKU VENOVALI

FAMÍLIA

MICHALAČ

ROKU 1910.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 6

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy