Unín - kríž (1909) na kraji obce

Pri starej ceste do Petrovej Vsi vedúcej okolo družstva je kamenný kríž z roku 1909 s nepôvodnou krížovou nadstavbou. Podľa mramorovej zakladateľskej tabuľky dala kríž postaviť Helena Krempová, rod. Tokošová, ktorá bola v uvedenom čase asi vdovou (H. Krempová dala v roku 1929 postaviť v chotári obce aj ďalší kamenný kríž.). Na kríži z roku 1909 je vytesaný aj krátky záznam o obnove, ktorú v roku 1946 zrealizovala rodina Vávrovičových. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu Štáblu z Hodonína. Kríž bol postavený na mieste staršieho, ktorý existoval už koncom 19. storočia.

 

V tomto znaku

zvíťazíš!

Na česť a chválu

ukrižovaného Ježiša

a bolestné jeho

matky

dala postavit

HELENA KREMPA

rod. TOKOŠ

L. P. 1909.

 

Dala opraviť

RODINA

VÁVROVIČOVÝCH

r. 1946.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Kamerové systémy