Unín - kríž (1909) na kraji obce

Pri starej ceste do Petrovej Vsi vedúcej okolo družstva je kamenný kríž z roku 1909 s nepôvodnou krížovou nadstavbou. Podľa mramorovej zakladateľskej tabuľky dala kríž postaviť Helena Krempová, rod. Tokošová, ktorá bola v uvedenom čase asi vdovou (H. Krempová dala v roku 1929 postaviť v chotári obce aj ďalší kamenný kríž.). Na kríži z roku 1909 je vytesaný aj krátky záznam o obnove, ktorú v roku 1946 zrealizovala rodina Vávrovičových. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu Štáblu z Hodonína. Kríž bol postavený na mieste staršieho, ktorý existoval už koncom 19. storočia.

 

V tomto znaku

zvíťazíš!

Na česť a chválu

ukrižovaného Ježiša

a bolestné jeho

matky

dala postavit

HELENA KREMPA

rod. TOKOŠ

L. P. 1909.

 

Dala opraviť

RODINA

VÁVROVIČOVÝCH

r. 1946.

 

Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5

Kamerové systémy