V chotári obce na akropole Zámčiska je starobylý schátraný drevený kríž. Kríž s drobnou rezbárskou výzdobou a trojlalokovitým ukončením ramien má v dolnej časti vytesaný letopočet vzniku 1892. Podľa fotografie bol najmenej raz znížený o odhnitú spodnú časť. Po roku 1998 vedľa neho pribudol nový útly drevený kríž, ukotvený na železnej vzpere.

Kamerové systémy