Unín - kríž (1832) na cintoríne

Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1832. V kartuši podstavca je vsadená tabuľka jeho zakladateľa trstínskeho farára Imricha Štvrteckého, ktorý pochádzal z Unína. Preklad latinského nápisu z tabuľky podľa M. Hoferku: Vysokodôstojný pán Imrich Štvrtecký, farár trstínsky, vicearchidiakon smolenický, patriaci do bratislavskej stolice, asesor tabulárneho súdu, dal postaviť pre svojich zomrelých rodákov v roku 1832. Kríž v roku 2017 zrenovoval Martin Horinka na náklady obce, ktorá dala zhotoviť na podstavec repliku pôvodnej tabuľky.

Vo farskej vizitácii Unína z roku 1788 sa spomína kríž pri cintoríne, ktorý dal postaviť Martin Pecha a starali sa oň jeho potomkovia. Cintorín v tom čase sa rozkladal na úzkom priestore za svätyňou kostola. Ale je aj možnosť, že by mohlo ísť o ohradený cintorín pri kaplnke sv. Barbory, na ktorom sa vtedy už nepochovávalo.

 

A. R. D. EMERICUS.

STVERTECZKI. PARO,

CHUS. NADASIENSIS.

V. A. D. SZOMOLANEN,

SIS. I. COTTUS. POSON.

TAB. IUD. ASSESSOR.

MORTUIS. PATRIO,

TIS. SUIS. POSUIT.

ANNO. 1832.

 

Martin Hoferka: Cintoríny v Uníne, in: Unínske noviny 3/2005, str. 7;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy