Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1832. V kartuši podstavca je vsadená tabuľka jeho zakladateľa trstínskeho farára Imricha Štvrteckého, ktorý pochádzal z Unína. Preklad latinského nápisu z tabuľky podľa M. Hoferku: Vysokodôstojný pán Imrich Štvrtecký, farár trstínsky, vicearchidiakon smolenický, patriaci do bratislavskej stolice, asesor tabulárneho súdu, dal postaviť pre svojich zomrelých rodákov v roku 1832. Kríž v roku 2017 zrenovoval Martin Horinka na náklady obce, ktorá dala zhotoviť na podstavec repliku pôvodnej tabuľky.

Vo farskej vizitácii Unína z roku 1788 sa spomína kríž pri cintoríne, ktorý dal postaviť Martin Pecha a starali sa oň jeho potomkovia. Cintorín v tom čase sa rozkladal na úzkom priestore za svätyňou kostola. Ale je aj možnosť, že by mohlo ísť o ohradený cintorín pri kaplnke sv. Barbory, na ktorom sa vtedy už nepochovávalo.

 

A. R. D. EMERICUS.

STVERTECZKI. PARO,

CHUS. NADASIENSIS.

V. A. D. SZOMOLANEN,

SIS. I. COTTUS. POSON.

TAB. IUD. ASSESSOR.

MORTUIS. PATRIO,

TIS. SUIS. POSUIT.

ANNO. 1832.

 

Martin Hoferka: Cintoríny v Uníne, in: Unínske noviny 3/2005, str. 7;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy