Unín - drevený kríž v chotári

V chotári obce pri poľnej ceste je drevený kríž na betónovom nosníku. Na kríži je liatinový korpus Krista. Mohlo by ísť o kríž, ktorý stával asi 500 metrov severovýchodne pri poľnej ceste a preložený by bol po jej zoraní v 2. polovici minulého storočia.

Kamerové systémy