V obci pri kostole sa nachádza kamenný kríž z roku 1922. V telese kríža je nika s plastikou Panny Márie. Na zadnej strane je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého dala kríž postaviť Terézia Švrčinová. Vpredu na nosnom kubuse sú vyryté modlitebné verše so signatúrou výrobcu (B. BECK – STRÁŽNICE). Kríž v tomto prevedení je odlišný od charakteristickeho tvaru krížov kamenárskej rodiny Beckovcov.

 

JEŽIŠI NA KRIŽI V TEBE VĚRÍM

V TEBE DUFAM A TEBE NAD VŠECKO

MILUJU.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALA

TEREZIA ŠVRČINOVÁ

R. 1922

Kamerové systémy