Skalica - Mondokov kríž

Mondokov kríž sa nachádza za mestom pri sudoměřickej ceste na križovatke s poľnou cestou smerujúcej k družstvu, prípadne k Starej šibenici. Je to monumentálny kamenný kríž s kamenným telom Krista. Nika kríža je prázdna.
Jozef Mondok sa narodil v Dolnom Lopašove r. 1742. Do Skalice sa dostal ako kňaz na dôchodku po roku 1794. Mestu Skalici poskytol viaceré pôžičky a zomrel v Skalici roku 1823. Na údržbu spomenutého kríža mal venovať základinu 40 zlatých. Je asi otázkou, či základinou obdaroval vlastný kríž, alebo už existujúci. Na mieste kríža bola zaznačená drobná sakrálna stavba (kamenný kríž, socha, drobná kaplnka) už pri 1. vojenskom mapovaní v 2. polovici 18. storočia.
Ľ. Košík uviedol, že v blízkosti kríža bol jeden z masových hrobov veľkej morovej epidémie, ktorá v meste trvala od augusta 1645 do januára 1646. Miesto hrobu už od tej doby mohlo byť označené krížom.
V súčasnosti jestvujúci kríž je možné datovať na prelom 19. a 20. storočia. V roku 2017 následkom nepriaznivého počasia odpadli ramená kríža. Od novembra 2018 do februára 2019 bol kríž zrenovovaný pod vedením reštaurátora Ondreja Ortha v náklade takmer 10 tisíc euro. Finančné prostriedky na opravu kríža zabezpečilo OZ Angelus.

 

Robert Bača: Kto bol Jozef Mondok? in: Záhorie 4/2008, Skalica, str. 18, 19;
Ľudovít Košík: Z duchovného dedičstva Skalice, 1996, str. 46;
Ivo Hypl: Mondokov kríž, pohľad na históriu kríža, in: Michael 2/2018, str. 5;
Obnovený Mondokov kríž, in: Michael 1/2019, str. 20

Kamerové systémy