Jednoduchý drevený kríž na pamäť misií sa nachádza pred farským kostolom. Z kovových litier pribitých na ramená a nohu kríža je zostavený nápis: SV. MISIE 1897 1924 1935 1945 2001 2007. Ako je to zjavné z početnejších historických fotografií farského kostola, misijný kríž približne tej istej veľkosti sa nachádzal na rovnakom mieste asi už od roku 1897.

Kamerové systémy