Drevený bohato vyrezávaný kríž od skalického rezbára Jána Blahu na rímsko-katolíckom cintoríne bol v minulosti nahradený železným, na ktorý presunuli liatinový korpus Krista z Blahovho kríža. Na betónovom podstavci je zaznamenaný rok obnovy v tvare OB 1955, ktorý sme mylne pokladali za letopočet vztýčenia nového kríža.
Martin Surový nám napísal, že v kutočnosti prišlo k zámene krížov až v roku 1965. Pri príprave diplomovej práci o skalickej farnosti objavil v roku 2022 archívnu správu o udelení súhlasu Odboru školstva a kultúry ONV Senica k stavbe nového kríža, datovanú k 31. 8. 1965. Listina ozrejmuje, že žiadosť o nový kríž predložil farár Oto Holúsek po upozornení cintorínskej správy, že starý kríž je nahnutý a hrozí jeho pád. Komunálne služby ho preto demontovali a odporúčali zhotoviť nový železný z trubkového profilu.
Na betónovom podstavci sú letopočty 1943 a 1955, podľa charakteru nápisu boli vyryté v roku 1955. Prvý by sa mohol vzťahovať k vztýčeniu Blahovho kríža a druhý k jeho nešpecifikovanej obnove. Fotografiu (autor J. Dérer) s čiastkovým pohľadom Blahovho kríža publikoval Rudolf Bednárik v diele Cintoríny na Slovensku, Bratislava 1972, obr. č. 103. Podľa nej bol kríž už ukotvený na tomto podstavci a čiastočne skrátený o svoju spodnú časť.

 

1943

OB 1955

 

Kamerové systémy