Za mestom pri ceste do Mokrého Hája sa nachádza granitový kamenný kríž, ktorý by mohol pochádzať z polovice minulého storočia. V telese kríža je nika so sochou sv. Jozefa s Ježiškom. Vo vloženej kamennej tabuľke je vyrytý modlitebný nápis. V rokoch 2008 alebo 2009 pribudla ďalšia kamenná tabuľka zakrývajúca najspodnejší podstavec, venovaná ako spomienka na Jozefa Mixu.

 

BOŽE NÁM POŽEHNAJ,

VŠECKO NÁM DOBRÉ DAJ,

NAŠE VINOHRADY

OD ŠKODY ZACHOVAJ !

MEMENTO MORI !

 

TU SOM PRACOVAL

ŽIVOT ZANECHAL

 

spomienka na Jozefa

MIXU

Kamerové systémy