Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája

Za mestom pri ceste do Mokrého Hája sa nachádza granitový kamenný kríž, ktorý by mohol pochádzať z polovice minulého storočia. V telese kríža je nika so sochou sv. Jozefa s Ježiškom. Vo vloženej kamennej tabuľke je vyrytý modlitebný nápis. V rokoch 2008 alebo 2009 pribudla ďalšia kamenná tabuľka zakrývajúca najspodnejší podstavec, venovaná ako spomienka na Jozefa Mixu.

 

BOŽE NÁM POŽEHNAJ,

VŠECKO NÁM DOBRÉ DAJ,

NAŠE VINOHRADY

OD ŠKODY ZACHOVAJ !

MEMENTO MORI !

 

TU SOM PRACOVAL

ŽIVOT ZANECHAL

 

spomienka na Jozefa

MIXU

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy