Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre

V obnovenej farskej vinohradníckej búde pri kostolíku sv. Urbana bolo zriadené Pastoračné centrum sv. Urbana. Pri jeho otvorení 2. júla 2016 bol zároveň v záhrade centra skalickým dekanom Romanom Stachovičom požehnaný nový kríž z nerezu. Dekan Stachovič spolu s kaplánom Dominikom Poláčkom následne pri kríži odslúžili svätú omšu.

redakcia: Pastoračné centrum sv. Urbana v Skalici, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 5/2016, str. 18

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy