Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre

V obnovenej farskej vinohradníckej búde pri kostolíku sv. Urbana bolo zriadené Pastoračné centrum sv. Urbana. Pri jeho otvorení 2. júla 2016 bol zároveň v záhrade centra skalickým dekanom Romanom Stachovičom požehnaný nový kríž z nerezu. Dekan Stachovič spolu s kaplánom Dominikom Poláčkom následne pri kríži odslúžili svätú omšu.

redakcia: Pastoračné centrum sv. Urbana v Skalici, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 5/2016, str. 18

Kamerové systémy