Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana

Pri kostolíku sv. Urbana 3. decembra 2012 na sviatok sv. Františka Xaverského, spolupatróna skalickej farnosti, ku ktorému mesto každoročne prostredníctvom primátora skladá slávnostný sľub, bol posvätený nový železný kríž. Posviacku vykonal miestny farár dekan Roman Stachovič. Kríž dal postaviť veriaci mladý muž zo Skalice, ktorý si neželal prezradiť meno. Nápis na kríži v tvare JÁN 2012 prezrádza len jeho krstné meno. Vysoký kríž z nehrdzavejúcej ocele vlastnoručne zhotovil asi za rok.

Počas morovej epidémie v roku 1710 sa Skaličania modlili k sv. Františkovi Xaverskému a mor v meste ustal. Vtedy dalo mesto sľub a v roku 1749 ho rozšírilo, že budú pravidelne svätca uctievať a každoročne sľub obnovovať. Postavili mu aj kostolík sv. Františka Xaverského. V roku 1737 povolil mestský senát vziať dub z Dolného lesa a urobiť z neho kríž pri tomto kostolíku. K tradícii obnovovania sľubu, prerušenej po dobu socializmu, sa vrátili a podporili ju aj vztýčením nového kríža, aj keď už pri kostolíku sv. Urbana.

 

Požehnanie nového kríža pri kostolíku sv. Urbana, 4. 12. 2012, in: skalica.fara.sk;
Jozef Šátek: Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, Trnava 1946, str. 130-136

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy