Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana

Pri kostolíku sv. Urbana 3. decembra 2012 na sviatok sv. Františka Xaverského, spolupatróna skalickej farnosti, ku ktorému mesto každoročne prostredníctvom primátora skladá slávnostný sľub, bol posvätený nový železný kríž. Posviacku vykonal miestny farár dekan Roman Stachovič. Kríž dal postaviť veriaci mladý muž zo Skalice, ktorý si neželal prezradiť meno. Nápis na kríži v tvare JÁN 2012 prezrádza len jeho krstné meno. Vysoký kríž z nehrdzavejúcej ocele vlastnoručne zhotovil asi za rok.

Počas morovej epidémie v roku 1710 sa Skaličania modlili k sv. Františkovi Xaverskému a mor v meste ustal. Vtedy dalo mesto sľub a v roku 1749 ho rozšírilo, že budú pravidelne svätca uctievať a každoročne sľub obnovovať. Postavili mu aj kostolík sv. Františka Xaverského. V roku 1737 povolil mestský senát vziať dub z Dolného lesa a urobiť z neho kríž pri tomto kostolíku. K tradícii obnovovania sľubu, prerušenej po dobu socializmu, sa vrátili a podporili ju aj vztýčením nového kríža, aj keď už pri kostolíku sv. Urbana.

 

Požehnanie nového kríža pri kostolíku sv. Urbana, 4. 12. 2012, in: skalica.fara.sk;
Jozef Šátek: Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, Trnava 1946, str. 130-136

Kamerové systémy