Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi

Takmer tonu ťažký dubový kríž bol osadený v priestore pred evanjelickým a katolíckym cintorínom. Slávnostne ho odhalili a posvätili 31. októbra 2008 za prítomnosti evanjelického farára Petra Švehlu a rímsko-katolíckeho farára Ľudovíta Pokojného. Kríž dalo zhotoviť mesto, ktoré na slávnosti zastupoval primátor Stanislav Chovanec. Kríž je vysoký 7 metrov a k zemi pripevnený zapustenou železnou výstužou. Je čiastočnou replikou zaniknutého kríža, ktorý vytesal skalický rezbár Ján Blaha a ktorý bol ústredným krížom na katolíckom cintoríne.

Nový kríž vyrezal akademický maliar a reštaurátor Milan Flajžík zo Smrdák. Samotné vyrezávanie kríža mu trvalo 5 mesiacov. Pri práci mal k dispozícii fotografie pôvodného kríža, ktoré ho zaznamenávali len v detailoch. Na bočné reliéfy použil aj náhľady na ďalšie dva Blahove kríže. Zakladateľská tabuľka nového kríža bola osadená za krížom na múre evanjelického cintorína.

 

 

TENTO KRÍŽ

DALO POSTAVIŤ MESTO SKALICA
PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA MESTSKÉHO CINTORÍNA.

 

PODĽA PÔVODNÉHO KRÍŽA

OD SKALICKÉHO REZBÁRA JÁNA BLAHU.

 

ZHOTOVIL: Akad. sochár M. Flajžík

 

2008

 

Pozn.: Blahov kríž bol na rímsko-katolíckom cintoríne osadený asi v roku 1943 a jestvoval pravdepodobne do roka 1955, kedy vztýčili nový kríž. Letopočty sú zaznamenané na ich spoločnom podstavci. Dve fotografie boli publikované v diele Rudolfa Bednárika: Cintoríny na Slovensku, Bratislava 1972. Jeden z pomocných Blahových krížov je Vinohradnícky kríž nad golfovým ihriskom. M. Flajžík je aj autorom vyrezávaného kríža (2009) na smrdáckom cintoríne.

Kamerové systémy