Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím

Nižšie uvedené relevantné údaje o histórii kríža publikoval P. Šantavý ml.
Na konci Vinohradníckej ulice na konci intravilánu mesta stojí drevený kríž. Súčasný bol postavený v roku 1993. Jeho predchodca na tomto mieste sa na križovatke poľných ciest spomína už v roku 1797 ako kríž Na Predmestí. V nasledujúcich obdobiach bol kríž obnovovaný a podľa máp sa zdá, že na tomto mieste existoval trvale. Pred krížom stávala murovaná studnička Povalenka. Pred sviatkom sv. Urbana zvykli ženy ozdobovať ramená kríža vencom z krušpánu, ale aj počas celého roka to bolo často navštevované miesto.
Keď sa po víchrici v roku 1990 kríž zlomil, obyvatelia blízkeho okolia sa rozhodli postaviť nový. Nový kríž vytesal Štefan Krídl z dreva, ktoré zaobstarali Ján Kalka a Anton Podrazil a natrel ho Jozef Topor. Betónové základy dala položiť a osadenie kríža s pôvodným korpusom Krista z predošlého kríža zabezpečila rodina Šantavá. Náklady na kríž uhradila pani Anna Šantavá. V roku 1993 bol kríž počas procesie ku kaplnke Na Predmestí na sviatok Sedembolestnej Panny Márie posvätený administrátorom skalickej farnosti Jánom Kučeríkom.
Majitelia pozemku, na ktorom kríž stál, požiadali v roku 2016 v súvislosti s pripravovanou stavbou rodinného domu o jeho odstránenie. Po protestoch farníkov a nesúhlasnom vyjadrení Krajského pamiatkového úradu v Trnave s odstránením zostal kríž ešte načas na svojom mieste a v roku 2017 bol aj s liatinovým korpusom Krista dokonca opatrený novým náterom. V nasledujúcom roku však musel byť kríž odstránený, v marci ho demontovali a odložili  v kostole sv. Františka Pod Hájkom. V roku 2021 mesto odkúpilo malú časť pozemku od štátu v bezprostrednej blízkosti pôvodného osadenia kríža a dalo ho na ňom opätovne vztýčiť na svoje náklady.

Pavol Šantavý ml.: Kríž na rázcestí, in: Záhorie 3/2017, str. 18-20;
Kríž Nad Predmestím znovu osadený, in: Skalický press 10/2021, str. 4

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy