Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári

Na úpätí vinohradov v lokalite Propaste dnes už pred golfovým ihriskom sa nachádza drevený kríž z roka 2009. Pôvodnejší kríž z roku 1952 bol tiež drevený s vyrezanými reliéfmi, so zachovalými vyrytými nápismi, z ktorých sa dali vyčítať aj mená tesárov J. Blaha, P. Bellay, J. Holeček a P. Dermíšek.

 

AJHĽA
ČLOVEK

1952

Venovali
okolití
vinohradníci

 

Tesári:

J. BLAHA

P. BELLAY

J. HOLEČEK

P. DERMÍŠEK

 

Drevo kríža bolo už čiastočne popraskané, ale ešte na začiatku roka 2008 bol kríž v relatívne dobrom stave. V roku 2009 bol nahradený novou replikou, ktorá prevzala korpus Krista, zachovala reliéfy a nápis AJHĽA ČLOVEK. Ostatné nápisy identifikujúce kríž už neboli prevzaté a nové nepribudli. Nový kríž dal postaviť Július Bobovnický s rodinou.

V roku 2017 bola v Záhorskom múzeu Skalica prezentovaná výstava o živote a diele skalického rezbára Jána Blahu (1891-1975). Bola na nej prezentovaná fotografia J. Blahu s jeho krížom, ktorý zhotovil v roku 1922. Bol to masívny drevený kríž asi 5,5 metra vysoký a bohato zdobený vyrezávanými reliéfmi. Miesto, kde stál, nebolo bližšie určené, ani doba, kedy zanikol. Mohol by byť predchodcom (?) kríža z roka 1952. Korpus Krista a aj nápisová tabuľka INRI na nich sa zdajú byť identické a najskôr teda presunuté z jedného na druhý.

 

Ivo Hypl: Drobná sakrálna architektúra v okolí Skalice, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 2/2016, str. 9;
Viera Drahošová: Ján Blaha (1891-1975), Skalica 2017, str. 11

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy