Skalica - kríž (1944) pri družstve

Kamenný kríž z roka 1944 v granitovej úprave sa nachádza za areálom bývalého družstva pri ceste do Zlatníckej doliny. Na zadnej strane je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého dala kríž postaviť rodina Macháčková zo Sudoměříc. Vpredu je vyrytý biblický nápis.

 

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI

KTEŘÍ PRACUJETE

A OBTÍŽENI JSTE

JA VÁS OBČERSTVÍM.

 

Věnovala rodina

MACHÁČKOVA

ze Sudoměřic

           L.P. 1944

Kamerové systémy