Skalica - kríž (1944) pri družstve

Kamenný kríž z roka 1944 v granitovej úprave sa nachádza za areálom bývalého družstva pri ceste do Zlatníckej doliny. Na zadnej strane je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého dala kríž postaviť rodina Macháčková zo Sudoměříc. Vpredu je vyrytý biblický nápis.

 

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI

KTEŘÍ PRACUJETE

A OBTÍŽENI JSTE

JA VÁS OBČERSTVÍM.

 

Věnovala rodina

MACHÁČKOVA

ze Sudoměřic

           L.P. 1944

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy