Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne

V centrálnej časti evanjelického cintorína sa nachádza ústredný kamenný kríž. Bol postavený ako pomník farárom a cirkevným dozorcom, ktorým sa na cintoríne hroby už nezachovali. Vztýčili ho v roku 1932 v súvislosti so zakonzervovaním 53 náhrobkov zo 17. a 18. storočia do cintorínskeho múra. Celá akcia sa udiala pri 200-ročnom výročí narodenia významného skalického tolerančného farára Martina Laučeka.

 

PAMIATKE

SVOJICH VODCOV TU POCHOVANÝCH

A NEOZNAČENÝCH FARÁROV

SENIORA ŠTEFANA DJUGU 1836

KONSENIORA KAROLA BOBOKA de DEZSÉR 1844

A LUDEVÍTA LICHARDA 1866

CIRK. DOZORCOV

Dra. JÁNA PROKOPIUSA

A SAMUELA VRCHOVSKÉHO

TOLERANČNÝCH DEJATELOV POSTAVILA

                                            VĎAČNÁ CIRKEV.

 

Ján Ďurovič: Staré náhrobky skalické, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1934, Liptovský Mikuláš, str. 89

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy