V centrálnej časti evanjelického cintorína sa nachádza ústredný kamenný kríž. Bol postavený ako pomník farárom a cirkevným dozorcom, ktorým sa na cintoríne hroby už nezachovali. Vztýčili ho v roku 1932 v súvislosti so zakonzervovaním 53 náhrobkov zo 17. a 18. storočia do cintorínskeho múra. Celá akcia sa udiala pri 200-ročnom výročí narodenia významného skalického tolerančného farára Martina Laučeka.

 

PAMIATKE

SVOJICH VODCOV TU POCHOVANÝCH

A NEOZNAČENÝCH FARÁROV

SENIORA ŠTEFANA DJUGU 1836

KONSENIORA KAROLA BOBOKA de DEZSÉR 1844

A LUDEVÍTA LICHARDA 1866

CIRK. DOZORCOV

Dra. JÁNA PROKOPIUSA

A SAMUELA VRCHOVSKÉHO

TOLERANČNÝCH DEJATELOV POSTAVILA

                                            VĎAČNÁ CIRKEV.

 

Ján Ďurovič: Staré náhrobky skalické, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1934, Liptovský Mikuláš, str. 89

Kamerové systémy