Pred vchodom do františkánskeho kostola sa nachádza impozantný barokový kríž bez nápisov. Podstavec kríža so sediacou sochou Panny Márie rozširujú tri masívne volútové prípery. Podľa J. Šátka dal kamenný kríž so sochou Panny Márie pred františkánskym kostolom postaviť Jozef Gaube v roku 1746.

 

Jozef Šátek: Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, Trnava 1946, str. 102

Kamerové systémy