Skalica - kríž (1746) pred františkánskym kostolom

Pred vchodom do františkánskeho kostola sa nachádza impozantný barokový kríž bez nápisov. Podstavec kríža so sediacou sochou Panny Márie rozširujú tri masívne volútové prípery. Podľa J. Šátka dal kamenný kríž so sochou Panny Márie pred františkánskym kostolom postaviť Jozef Gaube v roku 1746.

 

Jozef Šátek: Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, Trnava 1946, str. 102

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi

Kamerové systémy