Pred kostolom je drevený misijný kríž jednoduchého tvaru z roku 2001. Na ramenách kríža je nápis z kovových litier: SVÄTÉ MISIE 2001.

Pred kostolom z južnej strany bol medzi stromami však aj starší drevený misijný kríž. Existoval tam ešte v roku 2004. Na ramenách mal neúplný nápis z kovových litier SV. MISSIE 1923 RENOV 1.6.

Kamerové systémy