Radošovce - kríž v Kobylanoch

Pri ceste pred žrebčínom v Kobylanoch je drevený kríž jednoduchých tvarov z roka 1995 s plastickým korpusom Krista. M. Hoferka sprístupnil zaujímavú informáciu z vizitácie radošovskej farnosti z roka 1788, kde sa spomína pravdepodobný predchodca tohto kríža tiež z dreva, ktorý v roku 1750 nechali postaviť jezuiti. V roku 2021 kríž zrenovoval stavbár Peter Rajčák, nové železné ukotvenie zakrylo letopočet 1995, vytesaný na zadnej spodnej časti kríža.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102;
Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamerové systémy