Radošovce - kríž v Kobylanoch

Pri ceste pred žrebčínom v Kobylanoch je drevený kríž jednoduchých tvarov z roka 1995 s plastickým korpusom Krista. M. Hoferka sprístupnil zaujímavú informáciu z vizitácie radošovskej farnosti z roka 1788, kde sa spomína pravdepodobný predchodca tohto kríža tiež z dreva, ktorý v roku 1750 nechali postaviť jezuiti. V roku 2021 kríž zrenovoval stavbár Peter Rajčák, nové železné ukotvenie zakrylo letopočet 1995, vytesaný na zadnej spodnej časti kríža.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102;
Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Kamerové systémy