Radošovce - kríž na cintoríne

Na radošovskom cintoríne stál od roka 1989 ústredný drevený kríž v jednoduchom prevedení s veľkým korpusom Krista. Pri malom premiestnení kríža okolo roka 2010 bol spomenutý letopočet, vytesaný v zadnej spodnej časti, zakrytý novým železným ukotvením. Zrenovovaný korpus Krista preložili na nový cintorínsky kríž, ktorý dala v roku 2020 zhotoviť rodina Felixa Mikulu. Farár Viliam Tuma posvätil nový kríž 14. septembra 2020, v jeho zadnej časti je prilepený zakladateľský štítok.

 

Nový kríž posvätil
v. d. p. farár Viliam Túma
dňa 14. 09. 2020
                 venuje rodina
             Mikulových 399 

 

Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy