Radošovce - kríž na cintoríne

Na radošovskom cintoríne stál od roka 1989 ústredný drevený kríž v jednoduchom prevedení s veľkým korpusom Krista. Pri malom premiestnení kríža okolo roka 2010 bol spomenutý letopočet, vytesaný v zadnej spodnej časti, zakrytý novým železným ukotvením. Zrenovovaný korpus Krista preložili na nový cintorínsky kríž, ktorý dala v roku 2020 zhotoviť rodina Felixa Mikulu. Farár Viliam Tuma posvätil nový kríž 14. septembra 2020, v jeho zadnej časti je prilepený zakladateľský štítok.

 

Nový kríž posvätil
v. d. p. farár Viliam Túma
dňa 14. 09. 2020
                 venuje rodina
             Mikulových 399 

 

Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Kamerové systémy