Radošovce - kríž (1950) pri kaplnke sv. Stanislava

V obci pred kaplnkou sv. Stanislava je kamenný kríž z roku 1950. Letopočet je vyrytý na jeho zadnej časti. Kríž nie je signovaný, ale je to dielo K. Tesara z Chropova. Samotný kríž je oproti ostatným jeho realizáciám vyšší a doplnený je o veľký korpus Krista. V roku 2016 ho o pár metrov premiestnili, pričom prišlo k zmene jeho orientácie. Jeho predchodcom bol starší kamenný kríž približne rovnakej výšky, ktorý mohol byť postavený okolo roku 1900. Kaplnka bola postavená v roku 1820, na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska ešte nie je zakreslená, na tomto mieste na konci obce však stál kríž už v tom čase.

Vo vizitácii radošovskej farnosti z roku 1788 sa spomína pri kaplnke sv. Stanislava iný drevený kríž. Ide o pôvodnú kaplnku, ktorá stála mimo intravilánu v poli niekoľko sto metrov severozápadne od dnešnej.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy