Radošovce - kríž (1950) pri kaplnke sv. Stanislava

V obci pred kaplnkou sv. Stanislava je kamenný kríž z roku 1950. Letopočet je vyrytý na jeho zadnej časti. Kríž nie je signovaný, ale je to dielo K. Tesara z Chropova. Samotný kríž je oproti ostatným jeho realizáciám vyšší a doplnený je o veľký korpus Krista. V roku 2016 ho o pár metrov premiestnili, pričom prišlo k zmene jeho orientácie. Jeho predchodcom bol starší kamenný kríž približne rovnakej výšky, ktorý mohol byť postavený okolo roku 1900. Kaplnka bola postavená v roku 1820, na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska ešte nie je zakreslená, na tomto mieste na konci obce však stál kríž už v tom čase.

Vo vizitácii radošovskej farnosti z roku 1788 sa spomína pri kaplnke sv. Stanislava iný drevený kríž. Ide o pôvodnú kaplnku, ktorá stála mimo intravilánu v poli niekoľko sto metrov severozápadne od dnešnej.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

Kamerové systémy