Radošovce - kríž (1948) za obcou

Za obcou pri ceste do Chropova je kamenný kríž z roku 1948. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Pavol Kubík s manželkou Antóniou. Na kríži nie je signatúra výrobcu, ale kríže tohto prevedenia v okolí Radošoviec sú od K. Tesara z Chropova.

 

NA ČESŤ A SLÁVU BOŽIU

ZA OCHRANU A POMOC

VYSTAVILI MANŽELIA

PAVOL A ANTONIA

KUBÍK

POCHVÁLENÝ BUĎ

JEŽIŠ KRISTUS!

-1948-

Kamerové systémy