Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch

V radošovských vinohradoch krátko po druhej svetovej vojne postavili kamenný kríž so zakladateľskou tabuľkou z čierneho skla. Dali ho zhotoviť z iniciatívy farára Michala Blažu v roku 1946 obyvatelia Radošoviec, ktorí sa v hojnom počte vo vinohradníckych búdach skrývali aj so svojím statkom pri prechode frontu. Kríž má všetky typické znaky výrobcu K. Tesara z Chropova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse.
Kríž bol zrenovovaný v marci a apríli 2022. Práce na kríži a železnej ohrádke vykonali Štefan Lánik a Marián Sopúšek. Drobný kameň okolo kríža zabezpečil a rozsypal Štefan Huťťa. Obnovený kríž bol posvätený spoločne s obnovenou kaplnkou sv. Urbana 22. mája 2022.

 

NA TOMTO MIESTE,
NA VEČNÚ PAMIATKU
ZA OCHRANU BOŽIU
POČAS PRECHODU FRONTU V R. 1945
KRÍŽ KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
DALI POSTAVIŤ BOHU VĎAČNÍ
OBČANIA RADOŠOVIEC.

 

Felix Pobuda: Vinohrady - útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 20;
Rekonštrukcia kaplnky sv. Urbana, 15. 3. 2023, in: radosovce.sk

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy