Radošovce - kríž (1927) v chotári

Za obcou pri ceste do Mokrého Hája je kamenný kríž z roku 1927. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Antonín Nejeschleba a manželkou Máriou. Na kríži je aj signatúra výrobcu (F. Tesar, Chropov).

 

Pozri človek na Božieho syna,

ktorého krv pre hriechy Tvoje

na kríži vyliata bola.

 

Ku cti a chvále Božej dali vystaviť

manželia

Antonin a Maria

Nejeschleba

1927.

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy