Za obcou pri ceste do Mokrého Hája je kamenný kríž z roku 1927. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Antonín Nejeschleba a manželkou Máriou. Na kríži je aj signatúra výrobcu (F. Tesar, Chropov).

 

Pozri človek na Božieho syna,

ktorého krv pre hriechy Tvoje

na kríži vyliata bola.

 

Ku cti a chvále Božej dali vystaviť

manželia

Antonin a Maria

Nejeschleba

1927.

Kamerové systémy