Pred kostolom je štíhly kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane, ho dali postaviť Ján Prokeš s manželkou Máriou. Na podstavci bola po oprave osadená drobná krížová nadstavba, pôvodnejšia bola dvakrát vyššia.

 

JEŽIŠ KRISTUS

Boh človek

žije kraľuje a vládne

1900

 

Ku cti a chvále Božej

nechali postaviť tento kríž manželia

JÁN a MARIA

PROKEŠ

1900.

Kamerové systémy