Radošovce - drevený kríž v obci

V obci je drevený kríž jednoduchých tvarov s veľkým korpusom Krista. V roku 2021 bol nahradený novým v približne rovnakých tvaroch. Nový kríž vytesal stolár Ivan Vávra, korpus Krista a základové dosky zrenovoval Peter Dostál, železné ukotvenie zhotovil Jozef Šimek.

 

Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Radošovce - kaplnka so sochou sv. Anny pri ceste do vinohradov
Radošovce - kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri moste
Radošovce - Božia muka pri kaplnke sv. Stanislava
Obrázok - Radošovce, nad vinohradmi
Obrázok - Vieska, pri Hoštečnej studienke
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1950) pri kaplnke sv. Stanislava
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamerové systémy