Radošovce - drevený kríž v obci

V obci je drevený kríž jednoduchých tvarov s veľkým korpusom Krista. V roku 2021 bol nahradený novým v približne rovnakých tvaroch. Nový kríž vytesal stolár Ivan Vávra, korpus Krista a základové dosky zrenovoval Peter Dostál, železné ukotvenie zhotovil Jozef Šimek.

 

Božie muky, malé kaplnky a kríže dostali novú tvár, in: RADVES 1/2021, str. 4

Kamerové systémy