Radošovce - drevený kríž nad priehradou

Nad priehradou smerom k vinohradom medzi troma nerovnako starými lipami je drevený kríž jednoduchých tvarov s liatinovým korpusom Krista. Kríž na tomto mieste stál podľa máp nepretržite od 2. polovice 19. storočia.
Drevený kríž, ktorý tu stál začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, bol schátralý. Nový dubový v rovnakých proporciách zhotovil v rokoch 1993-94 mladý muž, ktorý si v Radošovciach našiel manželku. Zrenovoval a preložil naň aj korpus Krista zo starého kríža. Nanovopostavený kríž posvätil dekan Albert Rehák.
V rokoch 2021-22 sa vykonala renovácia kríža. Murár Štefan Kudláč a stolár Ivan Vávra zhotovili nový betónový základ a železné kotvenie. Korpus Krista vymaľoval Štefan Lánik. Kríž po obnove posvätil 28. augusta 2022 farár Viliam Tuma po predchádzajúcej posviacke nového zvona v kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch.

Jozefa Chocholáčková: Osobné vyznanie, 15. 3. 2023, in: radosovce.sk

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy