Nad priehradou smerom k vinohradom medzi troma nerovnako starými lipami je drevený kríž jednoduchých tvarov s liatinovým korpusom Krista. Kríž na tomto mieste stál podľa máp nepretržite od 2. polovice 19. storočia.
Drevený kríž, ktorý tu stál začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, bol schátralý. Nový dubový v rovnakých proporciách zhotovil v rokoch 1993-94 mladý muž, ktorý si v Radošovciach našiel manželku. Zrenovoval a preložil naň aj korpus Krista zo starého kríža. Nanovopostavený kríž posvätil dekan Albert Rehák.
V rokoch 2021-22 sa vykonala renovácia kríža. Murár Štefan Kudláč a stolár Ivan Vávra zhotovili nový betónový základ a železné kotvenie. Korpus Krista vymaľoval Štefan Lánik. Kríž po obnove posvätil 28. augusta 2022 farár Viliam Tuma po predchádzajúcej posviacke nového zvona v kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch.

Jozefa Chocholáčková: Osobné vyznanie, 15. 3. 2023, in: radosovce.sk

Kamerové systémy