Radimov - misijný kríž (1935)

Pred kostolom je železný misijný kríž s dvomi letopočtami 1935 a 1936. Podľa obecnej kroniky sa od 9. do 16. novembra 1935 konali prvé misie v Radimove. Viedol ich páter Ján Pluhař z kláštora redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Misijný kríž v náklade 270 korún dali zhotoviť miestni ochotníci z výnosov z divadelných predstavení. Po misijnej procesii cez obec 15. novembra bol kríž vztýčený pri kostole a posvätený. V novembri 1936 vykonal ten istý páter obnovu misií vo farnosti.

 

19 SV MISIE 35

19
36

Pamätná kniha obce Radimov 1934 - 1961, str. 40, 41, 50

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž na cintoríne
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy