Radimov - misijný kríž (1935)

Pred kostolom je železný misijný kríž s dvomi letopočtami 1935 a 1936. Podľa obecnej kroniky sa od 9. do 16. novembra 1935 konali prvé misie v Radimove. Viedol ich páter Ján Pluhař z kláštora redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Misijný kríž v náklade 270 korún dali zhotoviť miestni ochotníci z výnosov z divadelných predstavení. Po misijnej procesii cez obec 15. novembra bol kríž vztýčený pri kostole a posvätený. V novembri 1936 vykonal ten istý páter obnovu misií vo farnosti.

 

19 SV MISIE 35

19
36

Pamätná kniha obce Radimov 1934 - 1961, str. 40, 41, 50

Kamerové systémy