Na okraji hája je kamenný kríž, ktorý bol postavený na mieste nešťastia. Podľa vytesaného nápisu tu 24. mája 1940 po údere blesku zahynula 25-ročná Anna Hladká, rod. Macková. Na nižšom kvádri je vyrytá ľudová báseň. Na kríži dnes chýbajú doplnky a aj fotomedailón obete nešťastia.

 

Na tomto mieste

bola zabitá bleskom

ANNA HLADKÁ

rod. Macková,

24. mája 1940

v 25. roku

veku svojho!

 

Jak strašná Otče muka,

ju na čas zastihla,

keď tvoja mocná ruka

sa k trestu pozdvihla.

Materskou primluvou

otvor jej bránu,

túžobne volá

po Kristu Pánu!

Kamerové systémy