Radimov - kríž na cintoríne

Na cintoríne je ústredný kamenný kríž bez datujúcich nápisov. V našom regióne je jedinečný svojou výtvarnou výzdobou. Analógiu k nemu sme našli až na cintoríne v Hronskom Beňadiku. Architektonicky rovnaký kríž bol postavený nad hrobom Kataríny Ballovej, ktorá zomrela v roku 1923. Podľa neho orientačne datujeme radimovský kríž do 20-tych rokov minulého storočia.

Kamerové systémy