Radimov - kríž na cintoríne

Na cintoríne je ústredný kamenný kríž bez datujúcich nápisov. V našom regióne je jedinečný svojou výtvarnou výzdobou. Analógiu k nemu sme našli až na cintoríne v Hronskom Beňadiku. Architektonicky rovnaký kríž bol postavený nad hrobom Kataríny Ballovej, ktorá zomrela v roku 1923. Podľa neho orientačne datujeme radimovský kríž do 20-tych rokov minulého storočia.

Radimov - kríž (2011) v chotári
Radimov - sv. Ján Nepomucký
Radimov - sv. Florián (1873)
Radimov - sv. Vendelín (1906)
Radimov - Božské srdce (1917)
Radimov - sv. Marek Evanjelista (1916)
Radimov - Božia muka pri Gombári
Radimov - Božia muka za obcou
Radimov - kaplnka s Madonou v obci
Radimov - kríž (po 1940) v chotári
Radimov - kríž (1939) v chotári
Radimov - misijný kríž (1935)
Radimov - kríž (1910) pred cintorínom
Radimov - kríž (1891) pred kostolom
Kamerové systémy