Radimov - kríž (2011) v chotári

Na hranici s petroveským chotárom (nad radimovským družstvom) je v poli pod osamelou lipou menší kamenný kríž. Bol sem umiestnený v roku 2011 a je to pravdepodobne jeho druhotné využitie a predtým slúžil asi ako pomník na cintoríne. Zostal na ňom pôvodnejší vytesaný nápis (Tento pomník postavili vďečné dietki). V tom istom roku bol z tohto miesta odstránený schátraný drevený kríž s jednoduchšou rezbárskou výzdobou, na ktorom neboli žiadne datujúce nápisy. Po jeho spílení zostala len spodná časť, ktorá na fotografii zaniká v tieni kamenného kríža.
Kríž podľa máp na tomto mieste existoval v období medzivojnovej Československej republiky. Bol postavený na križovatke poľných ciest, ktoré neskôr zorali a dnes k nemu nevedie žiadna cesta. Od Radimova k nemu viedla cesta od mosta pod cintorínom. Na nej bližšie k mostu stával ešte starší kríž z 2. polovice 19. storočia. Pravdepodobne bol drevený a keď schátral, definitívne zanikol po zoraní cesty v čase socializmu, asi v 60-tych rokoch minulého storočia.

Kamerové systémy